1. Parole italiane

Ljudfiler till sidorna 9–13 i avsnitt 1 i Di più.

Spår 03 s. 9 Uttal:
Spår 03 s. 9 Uttal

Spår 04 s. 10 Saluti:
Spår 04 s. 10 Saluti

Spår 05 s. 11 Presentarsi:
Spår 05 s. 11 Presentarsi

Spår 06 s. 12 Salutare e lasciarsi:
Spår 06 s. 12 Salutare e lasciarsi

Spår 07 s. 13 Ascoltare:
Spår 07 s. 13 Ascoltare

Spår 08 s. 13 Pronuncia:
Spår 08 s. 13 Pronuncia

Spår 09 s. 13 Lyssna och skriv:
Spår 09 s. 13 Lyssna och skriv

← Italienskans uttal och betoning
2. Lei è la signora Giannini? →